اثرات آبدرمانی بر اعضای مختلف بدن

اثرات آبدرمانی بر اعضای مختلف بدن

  • 06 خرداد 96
  • 1152 بازدید از این مطلب
  • مقالات

استفاده از آب برای درمان های مختلف (هیدروتراپی) به سابقه نسل بشر بر می¬گردد. هیدروتراپی یكی از روش¬های پایه ای درمان است كه به طور وسیعی در تمدن های باستانی هند و مصر و چین استفاده می شده است. این روش¬ درمان طبیعی با عناوین Balneotherapy, Pooltherapy, aquatictherapy, Watertherapy نیز نام گذاری می شود.


تاریخچه ای از نوآوری: وان های گردابی(جکوزی ها)

در ابتدا آب وجود داشت. در عین حال که ما آب را مایه ی بقای خود می دانیم، به این نتیجه نیز رسیده ایم که آب گرم احساس خوبی به ما می¬بخشد. این احساس به اندازه ای لذت بخش بوده است که فناوری های فراوانی به منظور بهره بردن تک تک انسان ها از مزایای آب گرم پدیدار شده اند.  اما همه¬ی ما می دانیم که مطلب فراتر از این نکات است. تاریخچه¬ی ساخت و اختراع وان گردابی مملو از چندین دهه اختراع، ابداع، حل مسائل و دگرگونی ها است. ما به منظور ارج نهادن به آن همه روحیه کارآفرینی، نگاهی به گذشته و تاریخچه¬ی وان های گردابی می¬اندازیم.


در اسرع وقت پاسخگوی شما هستیم.
نام خود را بنویسید
شماره ناصحیح
ایمیل ناصحیح است
پیام خود را بنویسید
کد امنیتیکد ناصحیح